Naše služby

Sme full-service realitná kancelária v Bratislave a našim cieľom je pomôcť vám so všetkými náležitosťami spojenými s predajom, kúpou a prenájmom nehnuteľností.

Sprostredkovanie predaja

Realitná kancelária Liwinger Management ponúka širokú škálu služieb, ktoré vám uľahčia predaj vašej nehnuteľnosti. Vďaka svojim odborným znalostiam, jedinečnej databáze kontaktov a bohatej praxi vás konzultanti Liwinger Management spoľahlivo prevedú všetkými fázami transakcie od poradenstva ohľadom aktuálnej situácie na realitnom trhu až po vyplnenie potrebných dokumentov, inzerciu a právne poradenstvo.

Majiteľom nehnuteľností ponúkame okrem iného tieto služby:

 • úvodná prehliadka nehnuteľnosti s naším poradcom predaja
 • stanovenie trhovej ceny nehnuteľnosti
 • návrh postupu predaja nehnuteľnosti
 • zhromaždenie potrebných dokumentov (list vlastníctva, titul nadobudnutia, projektová dokumentácia, kolaudačné rozhodnutie, preukaz energetickej náročnosti
 • stanovenie rozsahu marketingovej kampane
 • vyhotovenie prezentácie nehnuteľnosti
 • organizácie prehliadok nehnuteľnosti
 • poskytovanie aktuálnych informácií o stave predaja
 • jednanie o optimálnej cene v priebehu predaja
 • účasť na schôdzach a jednaniach (s právnikmi, hypotekárnymi bankami, architektami)
 • príprava zmluvných podkladov naším právnym oddelením (rezervačná zmluva, zmluva o budúcej kúpnej zmluve, kúpna zmluva)
 • vyhotovenie návrhu na vklad vlastníckeho práva
 • zaistenie znaleckých posudkov, analýzy stavebno-technického stavu nehnuteľnosti
 • doručenie všetkých potrebných dokumentov do podateľne katastra nehnuteľností
 • predanie nehnuteľnosti
 • prehlásenie médií (merače spotreby energií a pod.) na nového vlastníka

Sprostredkovanie kúpy

Ako klient spoločnosti Liwinger Management so záujmom o kúpu nehnuteľnosti budete mať k dispozícii asistenciou odborného sprostredkovateľa s vynikajúcou znalosťou realitného trhu. Na základe aktuálnej ponuky na trhu s nehnuteľnosťami vytvoríme zoznam nehnuteľností zodpovedajúcim vašim požiadavkám. Okrem toho vám poskytneme komplexnú asistenciu v priebehu celej transakcie od nájdenia vhodnej nehnuteľnosti cez vyjednanie zmluvných podmienok a financovania až po uzatvorenie zmluvy a odovzdanie nehnuteľnosti.

Kupujúcim poskytujeme okrem iného nasledujúce služby:

 • ponuka širokého výberu nehnuteľností na predaj v atraktívnych lokalitách
 • vytvorenie optimálnej ponuky nehnuteľností podľa špecifických potrieb klienta
 • informovanie o súčasných trendoch a predpokladanom vývoji na realitnom trhu
 • nasmerovanie klienta s ohľadom na jeho investičný zámer
 • pružná organizácia prehliadok nehnuteľností podľa časových možností klient (aj vo večerných hodinách a cez víkendy)
 • poradenstvo ohľadom postupu predaja nehnuteľnosti
 • zhromaždenie všetkých potrebných dokumentov (list vlastníctva, titul nadobudnutia, projektová dokumentácia, kolaudačné rozhodnutie)
 • zaistenie analýzy stavebno-technického stavu nehnuteľnosti (posudok stavebného inžiniera)
 • návrhy zmluvných dokumentov v rozsahu: rezervačná zmluva, zmluva o budúcej kúpnej zmluve, kúpna zmluva, zmluva o úschove)
 • zaistenie hypotekárneho úveru
 • zaistenie znaleckého posudku pre účely dane z nadobudnutia nehnuteľnosti
 • doručenie všetkých potrebných dokumentov do podateľne katastra nehnuteľností za účelom zaregistrovania predaja
 • organizácia odovzdania nehnuteľnosti
 • zaistenie prevodu médií (meračov spotreby energií a pod.) na nového vlastníka

Sprostredkovanie prenájmu

Majiteľom rezidenčných nehnuteľností ponúkame okrem iného nasledujúce služby:

 • zrealizujeme úvodnú prehliadku nehnuteľnosti a konzultujeme postup prenájmu
 • zrealizujeme kvalifikovaný odhad a stanovíme aktuálnu výšku trhového nájomného
 • konzultujeme podmienky prenájmu, výšku kaucie, záloh na služby, servisných poplatkov a preferovanú dobu prenájmu
 • definujeme cieľovú skupinu potenciálnych nájomcov
 • navrhneme úpravy alebo vylepšenia, ktoré podporia záujem cieľovej skupiny a pomôžu k dosiahnutiu učeného nájomného
 • zaistíme profesionálne fotografie a popis nehnuteľnosti
 • spracujeme webovú prezentáciu nehnuteľnosti
 • zaradíme nehnuteľnosť do ponuky Liwinger Management s využitím internej databázy dopytov a inzertných médií (tlačová inzercia/PR, direct mail, outdoorová reklama, internet)
 • organizujeme prehliadky
 • vyjednáme podmienky prenájmu medzi prenajímateľom a nájomcom
 • zaistíme nájomnú zmluvu a predávací protokol v slovenskom a anglickom jazyku
 • zhromaždíme potrebné dokumenty (list vlastníctva, výpis z obchodného registra, kópie pasov a ďalšie prílohy k zmluve)
 • zrealizujeme prebranie nehnuteľnosti
 • po dobu trvania nájomného vzťahu poskytujeme priebežnú asistenciu

Právny servis

Vďaka spolupráci s advokátom SCHIN & MAJDÚCH legal s.r.o. poskytujeme svojim klientom odbornú právnu asistenciu okrem iného v týchto oblastiach:

 • nákup, predaj a prenájom rezidenčných i nerezidenčných nehnuteľností
 • vypracovanie, revízie a uzatváranie zmlúv (napr. sprostredkovateľských, rezervačných, budúcich či finálnych kúpnych zmlúv) týkajúcich sa pozemku, budov, nebytových priestorov a bytov
 • zastupovanie klientov v konaní pred príslušným katastrálnym úradom
 • založenie obchodných spoločností či vyriešenie víz
 • spravovanie právnych náležitostí obchodných spoločností vrátane vedenia účtovníctva a platenia daní
 • jednanie s úradmi a vybavovanie potrebných povolení
 • vypracovanie právnych podkladov pre developerov

Finančné poradenstvo

Banky ponúkajú stále širší výber možností na kúpu nehnuteľností. Pokiaľ ale nie ste odborník v oblasti financovania realít, ľahko môžete byť pri nákupe nehnuteľnosti zmätený až frustrovaný. Pri voľbe toho pravého modelu financovania je dôležitých niekoľko základných faktorov. Medzi ne patrí výška úrokovej sadzby, doba fixácie sadzby, splatnosť úveru a náklady s tým spojené ako poplatok za uzatvorenie úveru a všetky ďalšie poplatky spojené so správou úverového účtu a metóda ručenia. Každý klient má jedinečné potreby, priania a priority a tiež rozdielny postoj voči možným rizikám.

V realitnej kancelárii Liwinger Management ponúkame podporu vychádzajúcu z vašich potrieb a týkajúcu sa tých modelov financovania, ktoré budú pre vás, ako nášho klienta, najvýhodnejšie. Ponúkame služby odborne vyškolených finančných sprostredkovateľov, ktorí vám poskytnú profesionálne služby. Naši makléri pre vás zaistia širokú škálu služieb:

 • zhromaždenie potrebných dokumentov
 • vybavenie úradného ohodnotenia
 • bezúčelové úvery zaistené inou nehnuteľnosťou
 • prípravu príslušných kúpnych zmlúv v spolupráci s bankou
 • dohľad nad každou fázou procesu poskytovania úveru od žiadosti o hypotéku až k uzatvoreniu zmluvy
 • vklad dokumentov na kataster nehnuteľností
 • predloženie dokladov o zavkladovaní nehnuteľnosti hypotekárnej banke kvôli včasnému čerpaniu úveru

Rent management

Pripravujeme

Ostatné služby

 • profesionálne nafotenie nehnuteľnosti
 • vytvorenie virtuálnej prehliadky
 • zabezpečenie znaleckého posudku
 • realitné poradenstvo
 • poistenie nehnuteľnosti